Crucea

Introducere


Comuna Crucea este o zonă liniştită, curată din punct de vedere ecologic, dar mai ales spectaculoasă pentru peisajul dobrogean prin varietatea reliefului şi a elementelor naturale. Este situată în partea de nord-vest a judeţului Constanţa, pe DN 2A, artera principală de legătură a judeţului cu restul ţării.


Judeţul Constanţa este situat între Dunăre la vest şi Marea Neagră la est, în provincia istorică Dobrogea. Judeţul Constanţa deţine o mare bogăţie de vestigii ale trecutului istoric, unele datând din secolul al VII-lea i.Hr., când grecii antici au întemeiat pe acest teritoriu o serie de colonii: Histria - azi Istria, Callatis - azi Mangalia şi Tomis - azi Constanţa. Ulterior, din secolul I a.Chr., teritoriul intră sub stăpânire romană, străbătut apoi de popoarele migratoare şi frământat de războaie.


În urma Războiului din 1877-1878, Dobrogea iese de sub ocupaţia otomană şi se reuneşte cu ţara, împlinindu-se astfel a doua etapă a procesului românesc de unire.


Dobrogea a fost dintotdeauna regiunea „altfel" a României. Din toate punctele de vedere. Protejată de restul ţării de braţul lung al Dunării, fluviul a scris, de-a lungul veacurilor, istoria localităţilor ale căror maluri le-a mângâiat. Teritorii ce au fost când ale României, când ale Bulgariei, când ale otomanilor, când ale nimănui, dar mereu binecuvântate de Dumnezeu. Dobrogea a fost, din vechime, un tărâm al făgăduinţei pentru multe popoare.


Din punct de vedere geomorfologic, suprafaţa teritoriului comunei Crucea aparţine Podişului Prebalcanic, individualizându-se ca Podişul Dobrogean. Podişul Dobrogean este un podiş tabular, cu interfluvii larg vălurite şi plane, cu înălţimi medii cuprinse între 100m şi 200m, care se termină printr-un abrupt către Dunăre şi mare. Relieful major are un pregnant caracter de abrazioplană (terasa de abraziune) acoperit de un strat destul de jos de loess.


Istoric


Teritoriul comunei, numită pe vremuri Satischioi, a fost acoperită în trecut cu păduri, ale căror urme se pot vedea şi astăzi. Încă din neolitic există mărturii ale vieţii materiale în aceasta parte a Dobrogei, geto-dacii au populat intens aceste locuri, lucru argumentat de izvoarele istorice.


Din punct de vedere arheologic se remarcă în mod deosebit un deal din apropierea satului Stupina, a unei statui din piatra traco-scitica secolul IV-III î.e.n. Reprezentând un bust având la brâu un pumnal în stil okinakes care se află la muzeul de istorie al României.


Menţionăm că populaţia veche a acestei părţi din Dobrogea se numea dicieni.


După istoricul Constantin, comuna Crucea s-a constituit din populaţia băştinaşă amestecată cu muntenii veniţi pe meleagurile Dobrogei prin anul 1300, cu moldovenii veniţi prin anul 1375 şi cu transilvănenii sosiţi în anul 1406.
Atestarea documentară exista însă numai din anul 1738, când satul Băltăgeşti apare însemnat pe harta rusă sub denumirea de "Baltazesc" care, începând cu anul 1790 apare şi pe hărţile austriece cu numele "Baltajesti", iar în anul 1828 apare pe harta Valahiei, Bulgariei şi Rumeliei întocmită de generalul maior Hotov sub nume de "Baltodj".


Satul de reşedinţă al comunei până în anul 1910 a fost Siriu. În 1910, satul Crucea devine reşedinţă a comunei cu denumirea de "Satischioi", iar începând cu anul 1932, primeşte denumirea de Crucea - dată de marele istoric Nicolae lorga, care a considerat că satul se află la intersecţia drumurilor ce legau Carasium cu Tomisul şi Capidava cu Ulmetum, formând astfel o cruce.


Celelalte sate componente ale comunei s-au format dupa 1882, conform informaţiilor furnizate de Grigore Dănescu în anul 1897 în "Dicţionarul statistic economico-istoric şi grafic al judeţului Constanţa".


Comuna Crucea se învecinează:

La Nord - localităţile - Horia - Saraiu - Vulturu,
La Sud - localităţile - Siliştea - Dorobanţu - Târguşor,
La Est - localităţile - Pantelimon - Runcu,
La Vest - localităţile - Topalu - Dunărea - Seimeni.

 

.Comuna Crucea are în componenţa sa 6 localităţi :

Crucea, satul de reşedinţă al comunei, amplasat aproximativ în centrul teritoriului comunei;

Satul Gălbiori, amplasat la 6 km în partea de Sud a satului Crucea;
Satul Băltăgeşti, amplasat la 8 km în partea de Vest a satului de reşedinţă;
Satul Stupina, amplasat la o distanta de 6 km în partea de Nord a satului Crucea;
Satul Crişan, amplasat la o distanta de 9 km în partea de Nord - Est a satului Crucea şi
Satul Şiriu, amplasat la 13 km în partea de Nord - Est de satul de centru al comunei.

 

Situri arheologice

 

Aşezarea rurală romană de la Băltăgeşti,Este situată la marginea satului, la întretăierea drumurilor romane Capidava - Tomis şi Capidava - Histria datând din epoca romană sec.II-III p.Chr., Necropola Latene de la Băltăgeşti este situată în vatra satului,fiind o descoperire funerară datând din sec.IV-III a.Chr.Aşezarea Latene de la Băltăgeşti,

Aşezarea Latene de la BăltăgeştiEste o locuire civilă datând din aceeaşi perioadă cu necropola,aşezată tot în vatra satului, aşezarea rurală de la Crucea,A fost descoperită în satul Crucea datează din sec. I III p.Chr., epoca romană, Aşezarea rurală localizată la Gălbiori este un ansamblu anonim de locuire civilă datând din sec. I-IV p.Chr.,epoca romană, situate fiind pe teritoriul intravilan al comunei.


Aşezarea medieval de la Stupina, care este cunoscută şi sub sub denumirea ,,La derea", este localizată la marginea estică a satului şi reprezintă o fostă aşezare civilă fortificată, datând din epoca medieval timpurie,sec IX-XIII p.CH., Tumulii de la Gălbiori sunt reprezentaţi de un ansamblu de tumuli orientaţi către NE-SV,datând din epoca antică.


Şi dacă tot vizităm această zonă mirifică a comunei Crucea,plină de semne ale civilizaţiilor demult dispărute, ar fi păcat să trecem cu vederea şi obiectivele mai moderne, dar vitale în zilele noastre, şi anume:


Căminul de bătrâni, Stupina


Cel mai nou și modern cămin de bătrâni a fost construit în localitatea Stupina. Investiția realizată de către administraţia locală este finanţată din fonduri europene nerambursabile și are o valoare de 2.615.000 lei. Unitatea de cazare respectă toate standardele unui hotel de patru stele.


Ca orice comunitate care se respectă, administrația locală din comuna Crucea investeşte pentru bătrâni. Așa că primarul a hotărât ca în localitatea Stupina să construiască unul din cele mai moderne cămine din ţară. Totul a fost realizat pentru a le oferi persoanelor de vârsta a treia o viață liniștită.


Potrivit proiectului primăria asigură toate condițiile de la clădire până la utilități. Căminul are 16 camere, dotate cu televizoare, spații de plimbare și recreere și un cabinet medical.

 

Trasee turistice:


1. Crucea sat Băltăgeşti - Podişul Casimcea/Dunărea (Valea Crucea) - Deal Alah-Bair deal de eroziune cu relief ruiniform - rezervaţie naturală;


2. Crucea - comuna - Podişul Casimcea/Dunărea (Valea Crucea) - Ruinele cetăţii romane şi bizantine ,,Ulmetum" sec.2 - Mănăstirea ,,Izvorul Tămăduirii, Sf. Teodora de la Sihla - Crucea"

 

 

Înapoi