Descriere zona

Comuna Crucea este o zonă liniştită, curată din punct de vedere ecologic, dar mai ales spectaculoasă pentru peisajul dobrogean prin varietatea reliefului şi a elementelor naturale. Este situată în partea de nord-vest a judeţului Constanţa, pe DN 2A, artera principală de legătură a judeţului cu restul ţării.


Judeţul Constanţa este situat între Dunăre la vest şi Marea Neagră la est, în provincia istorică Dobrogea. Judeţul Constanţa deţine o mare bogăţie de vestigii ale trecutului istoric, unele datând din secolul al VII-lea i.Hr., când grecii antici au întemeiat pe acest teritoriu o serie de colonii: Histria - azi Istria, Callatis - azi Mangalia şi Tomis - azi Constanţa. Ulterior, din secolul I a.Chr., teritoriul intră sub stăpânire romană, străbătut apoi de popoarele migratoare şi frământat de războaie.


În urma Războiului din 1877-1878, Dobrogea iese de sub ocupaţia otomană şi se reuneşte cu ţara, împlinindu-se astfel a doua etapă a procesului românesc de unire.


Dobrogea a fost dintotdeauna regiunea „altfel" a României. Din toate punctele de vedere. Protejată de restul ţării de braţul lung al Dunării, fluviul a scris, de-a lungul veacurilor, istoria localităţilor ale căror maluri le-a mângâiat. Teritorii ce au fost când ale României, când ale Bulgariei, când ale otomanilor, când ale nimănui, dar mereu binecuvântate de Dumnezeu. Dobrogea a fost, din vechime, un tărâm al făgăduinţei pentru multe popoare.


Din punct de vedere geomorfologic, suprafaţa teritoriului comunei Crucea aparţine Podişului Prebalcanic, individualizându-se ca Podişul Dobrogean. Podişul Dobrogean este un podiş tabular, cu interfluvii larg vălurite şi plane, cu înălţimi medii cuprinse între 100m şi 200m, care se termină printr-un abrupt către Dunăre şi mare. Relieful major are un pregnant caracter de abrazioplană (terasa de abraziune) acoperit de un strat destul de jos de loess.

Despre regiune

Crucea

Crucea

Introducere Comuna Crucea este o zonă liniştită, curată din punct de vedere ecologic, dar mai ales spectaculoasă pentru peisajul dobrogean prin varietatea reliefului şi a elementelor naturale. Este situată în partea de nord-vest a jude

Ciobanu

Ciobanu

Comuna Ciobanu este situată în partea de NV a judeţului Constanţa, în podişul platformei litoral - levantină, pe malul fostei ape Baroi. În partea de vest, comuna Ciobanu se învecinează cu comuna Vadu-Oii, la sud cu ora

Horia

Horia

Istoria comunei Horia poate fi considerată, pe bună dreptate, una dintre cele mai interesante din judeţul Constanţa. Pentru prima dată, localitatea a fost atestată în anul 1877, sub numele de Muslubei, după numele celui mai bogat om din